Privacystatement

De Algemene verordening gegevensbescherming, bekend als AVG, gaat vanaf 25 mei 2018 in werking. Fist is een zeer positieve stap voorwaarts, zodat u meer controle heeft over de manier waarop uw gegevens gebruikt worden en hoe men contact met u opneemt.

Wij willen graag updates(prijslijsten nieuwtjes) met u blijven delen.

U heeft uw gegevens door gegeven in het verleden en nu, vanwege de nieuwe regelgeving die 25-05-2018 in werking treedt zijn wij verplicht om u te informeren (privacy verklaring) hoe er wordt om gegaan met uw gegevens.

De gegevens die wij van u ontvangen worden alleen gebruikt om:

  • een overeenkomst op te stellen bij een boeking
  • Om een nacht register bij te houden(verplicht voor de toeristenbelasting) Dit nacht register kan ingezien worden door de gemeente Veere.
  • Een nieuwsbrief te versturen
  • U te informeren bij veranderingen in prijzen enz.

Uw gegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij dit op enige wijze anders is bepaald bij wet of overeenkomst. Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt als hierboven beschreven.

De gegevens die wij van u vragen zijn:

  • Uw nationaliteit
  • uw adres gegevens
  • telefoon nummer
  • uw mailadres

Deze gegevens worden bewaard in de Cloud welke wordt beheerd door Texpro bv, waar een overeenkomst mee is gesloten tussen Camping in de Bongerd BV en Texpro te Veenendaal.

Mocht u hier niet mee akkoord gaan kunt u ons telefonisch of per mail op de hoogte stellen. Uw gegevens worden dan gewist.

Met vriendelijke groeten,

Fam Vos

Camping in de Bongerd bv